Anmälningsvillkor

Ångerrätt

Du har enligt distansavtalslagen rätt att ångra dig och avboka din anmälan genom att meddela oss senast 14 dagar efter det att vi bekräftat din anmälan.
Om du anmäler dig via vår hemsida får du ett e-postmeddelande som bekräftelse. Om du anmäler dig via telefon får du en muntlig bekräftelse i samband med telefonsamtalet. Om du ångrar din anmälan, ange tydligt vilken kurs det gäller samt dina personuppgifter. Får vi din avbokning senast 14 dagar efter det att vi bekräftat din anmälan så har du rätt att få tillbaka hela din inbetalda avgift från oss, inom 30 dagar. Detta gäller dock inte om du påbörjat kursen.

Vill du ångra din anmälan hittar du telefonnummer och e-postadress till oss på hemsidan under styrelse. Enklast för dig är dock att svara på bekräftelsemejlet vi skickar ut.
Ångerrätten gäller inte för föreläsningar eller liknande som skall äga rum en bestämd dag.
Vi kan tvingas ställa in en kurs före start. Du får då hela avgiften tillbaka.

Avanmälan
Förutom vad gäller ångerrätten (se ovan) är anmälan bindande. Om du avanmäler dig när tiden för ångerrätten löpt ut, har vi rätt att ta ut en administrationsavgift. Storleken på avgiften beror på våra kostnader, men uppgår till minst 100 kronor. Om du avanmäler dig efter kursstart är du skyldig att betala full kursavgift.

HIKs hantering av personuppgifter

Från och med den 25 maj 2018 gäller den nya europeiska dataskyddsförordningen GDPR som innebär att endast nödvändiga personuppgifter om dig som medlem får samlas in och sparas av HIK. HIK samlar idag in och sparar personuppgifter som Medborgarskolan efterfrågar samt kontaktuppgifter som HIK behöver för att nå dig som kursdeltagare med kursinformation och annan information om vad som händer i klubben. HIK publicerar och arkiverar också vissa personuppgifter i resultatlistor och annan dokumentation från föreningens verksamhet, som allra längst till föreningens upplösning.

Förutom information som skickas in och presenteras i resultatlistor på hundhik.se [1] så sprider inte HIK några personuppgifter vidare till annan part än Medborgarskolan och ger ingen utanför klubben tillgång till vårt mejl- eller medlemsregister.

Om du som medlem inte längre vill ta emot utskick från HIK, maila hundhik@hundhik.se.

För att få information om eller meddela att du vill att HIK raderar de personuppgifter vi har sparade om dig, maila personuppgifter@hundhik.se.