Styrelsen

Styrelsen 2021 och övriga därtill knutna personer:

  Namn Telefon Epost
Ordförande Ingela Hammar 076 – 0375746 ordforande@hundhik.se
Sekreterare Sara Pantzar 031-7148036 sekreterare@hundhik.se
Kassör Lena Lövgren 0706-450303 kassor@hundhik.se
Vice ordförande, sociala media Ulla-Karin Karlson 0707-296567 ullakarinkarlson@natverkstan.net
Data Agneta Toresson  0702-441291  
Utbildningsansvarig
(kurser, öppen plan)
Pernilla Kinngard  0703-029826 utbildning@hundhik.se
Ledamot Linnea Nestius-Kärrman 070-5486525  
Suppleant Annika Borde 0705-306304  
Suppleant Helena Kellnor    
       
Revisor Maria Öster-Lidberg   revisor@hundhik.se
Revisorssuppleanter Britt Hellgren,
Pia Arnö
   
Valberedningen Annika Hultberg,
Lisa Strandberg,
  valberedning@hundhik.se
Hemsidesansvarig Låtta Bergstrand 0703-961487 webmaster@hundhik.se

Sara Pantzar- sekreterare, Linnea Nestius-Kärrman ledamot, Ingela Hammar – ordförande, Agneta Toresson – data, Lena Lövgren – kassör,  Pernilla Kinngard – utbildning/öppen plan, Annika Borde – suppleant, sittande Ulla-Karin Karlson & Saffran – sociala media. Ej med på bild suppleant Helena Kellnor.


Adjungerad: Webmaster Låtta med Bonus.