Styrelsen

Styrelsen 2023 och övriga därtill knutna personer:

  Namn Telefon Epost
Ordförande Ingela Hammar 076 – 0375746 ordforande@hundhik.se
Sekreterare Annika Borde 0705-306304 sekreterare@hundhik.se
Kassör Lena Lövgren 0706-450303 kassor@hundhik.se
Vice ordförande, sociala media Ulla-Karin Karlson 0707-296567 ullakarinkarlson@natverkstan.net
Data Agneta Toresson  0702-441291  
Utbildningsansvarig
(kurser, öppen plan)
Linnea Nestius-Kärrman 070-5486525 utbildning@hundhik.se
       
Suppleant Sofie Hansson    
Suppleant Sofia Rosendahl    
       
Revisor Maria Öster-Lidberg   revisor@hundhik.se
Revisorssuppleanter Britt Hellgren,
Pia Arnö
   
Valberedningen Annika Hultberg,
Lisa Strandberg,
Helena Kellnor
  valberedning@hundhik.se
Hemsidesansvarig Låtta Bergstrand 0703-961487 webmaster@hundhik.se

Annika Borde (med Leo) sekreterare, Lena Lövgren kassör, Agneta Toresson (med Atle) data, Linnea Nestius-Kärrman Medborgarskolekontakt, Sofia Rosendahl suppleant, främre raden Ingela Hammar ordförande, Ulla-Karin Karlson Facebook/utskick.
Saknas på bild suppleant Sofie Hansson.


Adjungerad: Webmaster Låtta med Bonus.