Agility_öppet hus_prova på

Öppet hus 15 oktober 2019 – Prova på agility hoppklass.
Det var populärt!


4 stationer i var sitt hörn av planen.


Station hopp, Agneta, inte för de höga hoppens skull, men framåtsändandet.


Station långhopp – ”flyyyg” !


Station slalom + däck – Lisa, instruktion och prova på.

Station tunnlar, Linnea – instruktion och genomförande.