Styrelsen

Styrelsen 2018 och övriga därtill knutna personer:

Namn Telefon Epost
Ordförande Ingela Hammar 076 – 0375746 ordforande@hundhik.se
Sekreterare Sara Pantzar 031-7148036 sekreterare@hundhik.se
Kassör Lena Lövgren 0706-450303 kassor@hundhik.se
Vice ordförande, Facebook Ulla-Karin Karlson 0707-296567 ullakarinkarlson@natverkstan.net
Data Agneta Toresson  0702-441291
Utbildningsansvarig
(kurser, öppen plan)
Pernilla Kinngard  0703-029826 cafe@hundhik.se
Tävling/utbildning Annika Borde 031-218139 tavling@hundhik.se
Suppleant Hanna Ekberg 0705-306304 suppleant2@hundhik.se
Suppleant Irene Strandberg suppleant2@hundhik.se
Revisor Maria Öster-Lidberg revisor@hundhik.se
Revisorssuppleanter Britt Hellgren,
Josefin Aspenrot
Valberedningen Annacarin Granqvist,
Jessica Richard,
Angelica Wierzbowski
valberedning@hundhik.se
Hemsidesansvarig Låtta Bergstrand 0703-961487 webmaster@hundhik.se

Styrelse_2017_wAgneta Toresson – data, Pernilla Kinngard – utbildning/öppen plan, Sara Pantzar- sekreterare, Ingela Hammar – ordförande, Lena Lövgren – kassör, Annika Borde – tävling/utbildning. Ej med på  bilden Ulla-Karin Karlson – sociala media, suppleanterna Hanna Ekberg, Irene Strandberg.

bonus_profil
Webmaster Låtta med Bonus.