Styrelsen

Styrelsen 2024 och övriga därtill knutna personer:

  Namn Telefon Epost
Ordförande Ingela Hammar 076 – 0375746 ordforande@hundhik.se
Sekreterare Annika Borde 0705-306304 sekreterare@hundhik.se
Kassör Lena Lövgren 0706-450303 kassor@hundhik.se
Vice ordförande, sociala media Ulla-Karin Karlson 0707-296567 ullakarinkarlson@natverkstan.net
Data Agneta Toresson  0702-441291  
Utbildningsansvarig
(kurser, öppen plan)
Linnea Nestius-Kärrman 070-5486525 utbildning@hundhik.se
       
Stugansvarig Sofie Hansson    
Suppleant Hanna Ekberg    
Suppleant Marlene Karlsson    
Revisor Maria Öster-Lidberg   revisor@hundhik.se
Revisorssuppleanter Britt Hellgren,
Pia Arnö
   
Valberedningen Annika Hultberg,
Lisa Strandberg
  valberedning@hundhik.se
Hemsidesansvarig Låtta Bergstrand 0703-961487 webmaster@hundhik.se

Styrelsen; Sofie Hansson, Ingela Hammar, Linnea Nestius-Kärrman, Lena Lövgren, Annika Borde, Ulla-Karin Karlson, Agneta Toresson + Atle, Hanna Ekberg. Saknas Marlene Karlsson.


Adjungerad: Webmaster Låtta med Bonus.