Ordlista

FÖRKLARINGAR, FÖRKORTNINGAR och TITLAR i hundsportsammanhang:LYDNAD – Nya regler gäller 2017-01-01 – 2021-12-31

Lkl = Lydnadsklass
Lydnadsklasser: Startklass, Lkl I, Lkl II, Lkl III (fd Elitklass).

Domaren poängbedömer ekipagets prestationer i ett antal moment.
Varje moment kan få betyg 5-10, eller 0, vilket multipliceras med en koefficient.
I startklassen är momenten Följsamhet, Inkallning, Sitt under marsch, Apportering, Fjärrdirigering, Hopp över hinder samt Helhetsintryck.

Lkl I omfattar momenten Fritt följ, Ställande under marsch, Inkallande, Sättande eller läggande under marsch, Sändande med läggande, Apportering, Inkallande med hopp över hinder, Sändande runt en kon, Sittande i grupp i 1 minut, hunden i koppel, förare inom synhåll samt Helhetsintryck.

Lkl II omfattar momenten Fritt följ, Ställande och/eller sättande och/eller läggande under gång, Inkallande med ställande, Sändande med läggande och inkallande, Apporteriing med dirigering, Vittringsprov och apportering, Fjärrdirigering, Hopp över hinder och apportering av metallföremål, Platsliggning i grupp i 2 minuter, förare inom synhåll samt Helhetsintryck.

Lkl III omfattar momenten Sittande i grupp i 2 minuter, förare utom synhåll, Platsliggning 1 minut och inkallande, Fritt följ, Stå-sitt-ligg under marsch, Inkallande med ställande och läggande, Sändande med dirigering, läggande och inkallande, Apportering med dirigering, Sändande runt en kon – positioner – apportering och hopp över hinder, Vittringsprov och apportering, Fjärrdirigering.

Beroende på den sammanlagda poängen tilldelas man 1a, 2a, 3e eller 0 pris.
I startklass 160 – 200 poäng = uppflyttning. 120 – 160 =Godkänd
I lydnadsklass I och 2: 256 – 320 poäng = 1a pris,
224 – <256 = 2apris, 192 – <224 = 3e pris.
I lydnadsklass III: 256-320 = 1a pris,
224-<256 = 2apris, 192-<224 = 3e pris.

Ett förstapris innebär uppflyttning till nästa klass, om man vill,
men man får fortsätta i samma klass så länge som man inte tävlat i en högre klass.
Tre förstapris i samma klass innebär LD i resp. klass.

LD = Lydnadsdiplom
3x 1:a pris lydnadsprov samma klass (LD startklass, LD I, LD II)
LD III kan endast tilldelas oregistrerad hund. Registrerad hund tilldelas titeln SE LCH.

SE LCh = Svensk Lydnadschampion
3x 1:a pris Lkl III (fd Elitklass) lydnadsprov.

Läs mer om lydnadsprov hos Svenska Brukshundklubben >>>

 

TÄVLINGSLICENS för oregistrerade hundar

Från 1 januari 2008 registrerar Svenska Kennelklubben tävlings- och provresultat även för oregistrerad hund. Kravet är att hunden har ett unikt licensnummer och har fått en tävlingslicens utfärdad.

Kennelfullmäktige beslöt i juni 2007 att även oregistrerade hundar ska få sina resultat registrerade. Det betyder också att resultaten kommer att visas på SKKs webbtjänst Hunddata.
Oregistrerade hundar kan erhålla titlar i grenar som inte kräver exteriör merit, dock inte championat.

Resultatet för oregistrerade hundar som deltar i tävlingar och prov som inte är ”rasspecifika”, dvs lydnadsprov, agility, freestyle och viltspårprov, registreras om hunden är ID-märkt samt har en tävlingslicens utfärdad av SKK. Denna licens gäller sedan i hundens hela liv.

Ansökan om tävlingslicens kan göras direkt på webben, där du samtidigt kan betala avgiften på 450 kronor via din internetbank eller kontokort. För att tävlingslicens ska utfärdas krävs att hunden är ID-märkt samt är ägarregistrerad hos SKK. Ägarregistrering kan göras i samband med licensansökan och kostar 65 kronor. Observera att licensen alltid skickas hem till den som står som ägare i SKKs ägarregister.

OBS! Du behöver ha licensnumret när du anmäler till tävling/prov. 
Glöm inte att ta med tävlingslicensen när du tävlar!

Hundar från övriga norden
Oregistrerade hundar från Finland som har ett så kallat FIX-nummer, får tävla i Sverige utan svensk tävlingslicens. FIX-numret ersätter licensnumret på anmälan. För de övriga nordiska länderna gäller en svensk tävlingslicens, som ansöks om hos SKK.

Med oregistrerad hund menas här hund som inte har något registreringsnummer
hos Svenska Kennelklubben.

Information från Svenska Kennelklubben


**


 UTSTÄLLNING

Beroende på ålder och meriter finns det olika klasser som hunden ställs ut i.

Klasser:
Valpklass I:
4-6 månader           Valpklass II: 6-9 månader
(valpklasserna är inofficiella)
Juniorklass: 9-18 månader       Unghundsklass: 15-24 månader
Öppenklass: 15 månader och äldre
Jakt/Bruksklass: för hund över 15 månader som har arbetsmerit i t ex jakt, bruks,
Championklass: 15 månader och äldre
Veteranklass: 8 år och äldre

Junkl, Junkk Juniorklass – kvalitet; Juniorklass – konkurrens
Ukl Ukk Unghundsklass – kvalitet; Unghundsklass – konkurrens
Ökl, Ökk Öppenklass – kvalitet;. Öppenklass – konkurrens
Jkl/Bkl, Jkk/Bkk Jakt/Bruksklass – kvalitet;. Jakt/Bruksklass – konkurrens

Varje hund kvalitetsbedöms och får en skriftlig kritik;
Excellent, Very Good, Good, Sufficient, Disqualified eller Cannot Be Judged.
Alla hundar i klassen som fått Excellent deltar i konkurrensklass,
där de fyra bästa hundarna placeras.
(Är det färre än 4 Excellenthundar kan även hundar med Very good placeras.)
Chkl = Championklass Championhundar med CK placeras 1-4.
Vkl = Veteranklass Veteranhundar med HP/CK placeras 1-4.

HP = Hederspris tilldelas hund som är ”särskilt lovande/väl bibehållen”
Cert = Certifikat
(Domaren kan dela ut cert till en hund i varje kön som håller championkvalitet)
CK = Certifikatkvalitet/championkvalitet
(Domaren kan dela ut flera CK till flera hundar i samma klass)

Bhkl = bästa hanhundsklass
Här möts alla hanhundar ur ovannämnda klasser Junior-veteran som tilldelats CK.
De fyra bästa placeras 1-4.)
Btkl = bästa tikklass
Här möts alla tikar ur ovannämnda klasser Junior-veteran som tilldelats CK.
De fyra bästa placeras 1-4.)
Bästa hanen och bästa tiken konkurrerar sedan om BIR och BIM:
BIR = Bäst i rasen – (BIR-hunden går vidare till ”gruppfinaler”)
BIM = Bäst i motsatt kön
BIG = Bäst i Gruppen. De fyra bästa i gruppen går vidare till BIS-final.
BIS = Best In Show. De fyra bästa placeras.

CACIB = Internationellt Utställningscertifikat
(Certifikat d’Aptitude au Championat Internationel de Beauté).
Domaren kan dela ut till Vinnaren i respektive kön.
Även R-CACIB (reserv-CACIB) kan delas ut till hunden efter vinnaren av
CACIB. Om mottagaren av CACIB inte har ”rätt” att ta emot eller
diskvalificeras erhåller ”reserven” CACIB).

UPPFÖDARGRUPP:
En grupp bestående av 4 hundar från samma kennel som visas samtidigt.
Det som bedöms är inte de enskilda individerna utan ”likheten” dem emellan.
Grupper av enhetig och utmärkt kvalitet tilldelas Hederspris.
Flera grupper kan få HP och de placeras 1-4..
Bästa uppfödargrupp går vidare till BIS-final där den möter grupper av andra raser.

AVELSGRUPP:
En grupp bestående av 1 hanhund eller 1 tik samt fyra av dess avkommor (för hanens del från minst 2 olika kombinationer), där avsikten är att se hur föräldradjuret präglat sina avkommor. Bästa avelsgrupp (med HP) går vidare till BIS-final, där den möter avelsgrupper av andra raser.

TITLAR:

SE UCh = Svensk Utställningschampion
(3x cert varav ett taget efter två års ålder
+ för vissa raser arbetsmerit; t ex retrievers minst 2a pris jaktprov i öppenklass )
SE (U)UCh Svensk Utställnings (utställnings)Champion
(3x cert, men utan arbetsmerit)
DK UCh = Dansk Utställningschampion,
(3x danskt cert + arbetsmerit) (eller SE UCH plus ett danskt cert)
NO UCh = Norsk Utställningschampion,
(3x norskt cert) (eller SE UCH/SE (U)UCH plus ett norskt cert)
FI UCh=  Finsk Utställningschampion,
(3x finskt cert + anlagsprov eller SE UCH/SE (U)UCH plus ett finskt cert)
INT UCh = Internationell Utställningschampion (2x CACIB, erövrade på
internationell utställning i två länder och med minst ett års mellanrum)
NORD UCh = Nordisk Utställningschampion
(Utställningstitel i Sverige samt cert i ytterligare två nordiska länder)

SE V-11, NO V-11, NORD V-11, WW-11 m fl = Vinnartitlar
på utställning. BIR- och BIM-hundar erhåller titeln på speciell vinnarutställning.
Utläses Svensk Vinnare 2011, Norsk Vinnare, World Winner etc.
Även BIR och BIM junior och BIR och BIM veteran får Vinnartitel på
Europa och Världsutställning; t ex JEUW-11, VWW-11

Läs mer om utställning
hos Svenska Kennelklubben.


**

JAKTPROV (retriever)

Olika sorters jaktprov förekommer för olika sorters jakthundar;
stötande, drivande, apporterande etc. T ex:
Retriever (specialiserad på apportering av fågel och småvilt på land och vatten)

 

JAKTPROV, A-PROV (varmviltprov)
Kkl = Kvalificeringsklass
. För hundar som erhållit ett 1:a pris i Nkl på B-prov, där enbart vilt varit apporteringsobjekt.
Ekl = Elitklass. För hundar som erhållit Godkänt i KKL på A-prov.

JAKTPROV, B-PROV (kallviltprov)
I varje klass bedöms hunden och får betyg 1a, 2a eller 3e pris, eller 0.
1apristagare kan få HP = hederspris.
Nkl = nybörjarklass, för hund utan förstapris i nybörjarklass
Ökl = Öppenklass för hund med minst ett förstapris i Ukl/Nkl.
Ekl = Elitklass för hund som erövrat 2 förstapris i Ökl.
   INOFFICIELLT JAKTPROV
C-PROV (dummies) Klasser som ovan.

WORKING-TEST Genomförs stationsvis, varje moment för sej, inte som ett vanligt jaktprov där hunden genomför alla momenten i en följd. Klasser som ovan.

De moment som prövas är
MARKERING – hunden markerar nedslagsplats (enkel-, dubbel- eller
trippel) och hämtar en i taget.
DIRIGERING – hunden dirigeras till en given punkt att hämta ett vilt/dummy.
SÖK – hunden söker självständigt av ett område och tar hem det den hittar, ett i taget.

Markering och dirigering (i viss mån även sök) genomförs på både land och vatten.

STADGA bedöms hela tiden –
hundens fotgående och att den sitter kvar stadigt vid skott, samt är tyst.

TITLAR:
SE JCh = Svensk Jaktchampion
(3x 1:a pris elitklass + godkänd praktisk jakt samt minst 2:a kvalitetspris på utställning)
NO JCh = Norsk Jaktchampion
(som ovan plus 1a pris elitklass i Norge)
SE J(j)Ch = Svensk Jakt (jakt) Champion
(3x 1:a pris elitklass + godkänd praktisk jakt samt exteriörbeskriven (ej utställd)
FI JCh = Finsk Jaktchampion
NORD JCh = Nordisk Jaktchampion
(Jaktchampion-titel i Sverige samt ytterligare 1:a pris elitklass i två Nordiska länder)
IntJCh = Internationell Jaktchampion (Vinnande hund i elitklass som erövrat 2x CACIT i
olika länder).

Läs mer om jaktprov på t ex SSRK:shemsida = Svenska Spaniel och Retrieverklubben.
Andra typer av jaktprov, sök på respektive rasklubb!


VILTSPÅRPROV

Man måste kunna finna trafikskadat eller skadskjutet vilt, varför efterfrågan på utbildade
eftersökshundar är stor.

Viltspårprov arrangeras av många jakthundklubbar, såsom Taxklubben, Dreverklubben,
Bassetklubben, Schweisshundklubben, Svenska Spaniel och Retrieverklubben. Målsättningen är att pröva hundens spårförmåga och om den är lämplig vid eftersök av skadat klövvilt.

Klasser: Anlagsklass och Öppenklass.

Spåret läggs med klöv och blod. Hunden går i spårsele/spårhalsband med en 5-10 meter lång spårlina. Spåret är 600 meter långt och 1/3 liter blod används.

Proven görs på artificiella spår som läggs med 2 dl blod och ska vara cirka 600 meter långt. I anlagsklass ska spåret blodas 2–5 timmar före hundens start och i öppenklass ska spåret vara 12–24 timmar. Spåret ska läggas i terräng med normal vilttäthet och som till övervägande del är skogsbevuxen. Vid spårläggningen ska omväxling i terräng eftersträvas, det vill säga spåret läggs över höjder, hyggen, kärr, diken och stigar. Vinklar och bloduppehåll ska finnas i spåret. Det sker även en skottprövning i sista delen av spåret. Hunden ska föras i en spårlina som inte får överstiga 10 meter. Det som bedöms på ett viltspårprov är: spårningsförmåga, arbetstempo, självständighet och skottprövning.

Är hunden GK = godkänd i Anlagsklass får den gå vidare till Öppenklass.
Betygen i Öppenklass är 1apris (ev med HP = Hederspris), 2apris, 3epris eller 0.

SE VCh = Svensk Viltspårschampion = 3x 1:a pris öppenklass

Läs mer om jaktprov på t ex SSRK:shemsida = Svenska Spaniel och Retrieverklubben. eller andra rasklubbar.

 


BRUKSPROV

4 BRUKSGRENAR:

RAPPORT – hunden sänds mellan två människor på långa sträckor i skogen
SPÅR – hunden spårar upp och markerar föremål som lagts ut på marken i skogen
SÖK – hunden söker efter människor i skogen, ”spårar i luften” och markerar ”figuranten”
SKYDD – hunden skyddar sin förare i olika moment
Förutom dessa specialgrenar skall ett lydnadsprogram genomföras.

Klasser: Appellklass, Lägre klass, Högre klass, Elitklass.
I Elitklass kan ekipaget få Certpoäng eller Cert.

SE BCh = Svensk Brukschampion
(3x cert bruksprov i specialgren: Rapport, Spår, Sök eller Skydd
+ minst ett 2apris på utställning.) En hund kan bli Brukschampion i flera grenar.

Läs mer om bruksprov hos Svenska Brukshundklubben


AGILITY
– hinderbana för hundar
främjar Samarbete – Mod – Skicklighet

”Agility” betyder snabbhet och vighet.
I vilt tillstånd råkar hunddjuret ut för en mängd hinder som kräver snabbhet och vighet för att klara av; den måste hoppa, krypa, balansera, sicksacka …
Hundsportgrenen agility innebär i princip detsamma; att hunden ska klara en hinderbana, helst felfritt, och på bästa tid. Det är fart och fläkt, spektakulärt och publikvänligt.

Träna agility kan man göra även om man inte tänkt tävla för det bygger upp hundens självförtroende, det ger en positiv och glad lydnad och inte minst en god kontakt mellan hund och förare – man har verkligen roligt ihop.
En god grundlydnad krävs innan man börjar med agiltiy, och hunden måste vara färdigväxt.

HINDERTYPER:

HOPP – hunden hoppar över lösa bommar
LÅNGHOPP – hunden hoppar långt fast inte högt
DÄCK – hunden hoppar genom ett däck som hänger i en ram
BORD – hoppa upp på (finns inte längre)
TUNNEL, RUND – hunden springer igenom en tunnel, rak eller böjd
TUNNEL, PLATT – efter ingången är det en lång ”säck” som hunden själv får ”öppna” allteftersom den springer igenom
SLALOM – hunden springer slalom mellan pinnar
A-HINDER – hunden klättrar uppför och nedför ett högt hinder
BALANSBOM – i princip tre breda plankor; hunden går uppför till halvannan meters höjd,
balanserar några meter i höjden, och går nerför på andra sidan.
GUNGBRÄDA – hunden går upp på gungan, står kvar på mitten tills den slagit över,
och går ner på andra sidan.

På de tre sistnämnda hindren finns sk kontaktfält vid upp- och nerfart,
som måste vidröras av minst en tass.
Föraren får röra sig fritt på planen och alla röstkommandon och handtecken är tillåtna. Variationsmöjligheterna är stora vad gäller att kombinera de olika hindren.

I detta exempel tas hindren i följande ordning: Hopp – A-hinder – Rundtunnel – Bord – Däck – Långhopp – Balansbom -Platt-tunnel – Slalom – Gungbräda … å så ett varv till!

HINDREN ANPASSAS TILL DE TRE STORLEKSKLASSERNA
SMALL (under 35 cm i mankhöjd)
MEDIUM (under 43 cm i mankhöjd) och
LARGE (alla hundar från 43 cm och uppåt).

TÄVLINGSKLASSER

Lägsta ålder: 18 månader.
Ekipaget kvalar från klass I till klass II och från klass II till klass III.
Man tävlar antingen i Hopp eller Agility.

Klass I Hopp (=inga balanshinder) och Klass I Agility.
För att kvala till klass II måste hunden ha dubbelnolla (noll hinderfel
och noll tidsfel) samt placera sig bland de fem första på tre tävlingar.

Klass II Hopp och klass II Agility
Svårare svängar och snävare idealtid. Dubbelnolla och placering 1-3 tre
gånger krävs för att avancera till klass III.

Klass III Hopp och klass III Agility.
Här delas certifikat och championat ut.

TÄVLA I LAG:
Hopplagklass och Agilitylagklass för resp. storlek. 4 hundar i varje lag.
De 3 bästa resultaten räknas.

TITLAR:
SAgCh
= Svensk Agilitychampion
Sag(Hopp)Ch = Svensk Agilitychampion Hoppklass


TJÄNSTEHUND
Bevakning/Räddning

TJH = Tjänstehund (Bevakning eller Räddning)
Hund som genomgått specialutbildning och genomfört godkänt tjänstehundsprov.


Danskt
BRUKSPRÖVE

Om du inte har pris på jaktprov i Sverige, så måste du ha godkänt Brukspröve för att få
starta på jaktprov i Danmark

Godkänt Brukspröve gäller för att gå i Bruksklass på utställning och tävla om Cert för Flatcoated, Chesapeake Bay och Curlycoated retriever. Labrador och Golden måste ha 1:a Nkl jaktprov eller godkänt kvalificeringsprov (ett förenklat jaktprov) eller jaktmerit från Sverige (lägst 3 Nkl).för att få tävla om cert.Det danska Bruksprövet går till så här:

En bana med pinnar är utsatt och du startar vid pinne 1 (där också domaren står) och går med hunden i koppel (linförighet) till pinne nr 2 = 25 m. Där kopplar du loss, svänger vänster och går med lös hund 25 m till nästa pinne där du svänger höger, fortfarande med hunden fritt följ går du ytterligare 25 m, svänger höger igen och går 25 m. Det är alltså 3 sådana sträckor man går fritt följ. Vid pinne nr 5 skall hunden sitta kvar medan du går tillbaka till utgångsläget = 50 m. På domarens uppmaning kallar du in hunden som då skall komma direkt in till dig.
Efter detta skall du själv kasta en markering, ca 15 meter lång, i riktning mot pinne 1. När domaren säger till skickar du hunden. Hunden skall komma rakt in till dig med dummien och bjuda dig apporten. Den behöver alltså inte sitta. Apporten måste lämnas i hand.
Till sist sätter du hunden och går någon meter ifrån, och domaren skjuter ett skott.
Hunden skall då sitta lugnt kvar. Det var det hele.
På DRK:s hemsida står det beskrivet och där finns också banan uppritad.
Norskt brukspröve är snarlikt.